ต้อนรับเทศบาลตำบลชัยวารี จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองปากช่อง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลชัยวารี จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

Switch langauge »