ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้

วันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ชุมชนปางแก นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล กองสวัสดิการสังคม และหัวหน้าฝ่ายกองช่าง ไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบการซ่อมแซมบ้านที่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสภาพบ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Switch langauge »