ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานของเทศบาลเมืองปากช่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดที่แนบ

จ้างทำความสะอาด

Switch langauge »