ต้อนรับเทศบาลตำบลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (เขาแคน) นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองปากช่อง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

Switch langauge »