ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 10 กันยายน 2563 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น ที่มาศึกษาดูงาน “ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง

Switch langauge »