โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายเพื่อประชาชน

วันที่ 3 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายเพื่อประชาชน ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองปากช่อง ที่ให้เกียรติเข้าร่วมเปิดโครงการ ในการอบรมครั้งนี้ได้มีวิทยากรพันตำรวจโทบวร สมบัติธีระ รองผู้กำกับการสอบสวน สถานีตำรวจภูธรปากช่อง ที่มาให้ความรู้กับตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่องทั้ง 23 ชุมชน เกี่ยวกับการแจ้งความกรณีต่างๆ คดีที่ยอมได้ และการติดต่อพนักงานสอบสวน

Switch langauge »