ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงทาสีซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านหนองสาหร่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงทาสีซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านหนองสาหร่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามที่แนบ

จ้างเหมาปรับปรุงทาสี

Switch langauge »