โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้สูงอายุ ในชุมชน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (เขาแคน) นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในพิธีโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้สูงอายุ ในชุมชน ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการที่ให้เกียรติร่วมเปิดโครงการ การอบรมครั้งนี้ได้มีวิทยากรมาให้ความรู้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ ในชุมชน เพื่อสามารถนำประสบการณ์ครั้งนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

Switch langauge »