โครงการพลังไทยร่วมใจป้องกันไวรัส (covid 19)

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 ที่กำลังระบาด ทางเทศบาลเมืองปากช่อง โดยนายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบหมายให้นายอรุณศักดิ์ รัตนะคุณชัย ดำเนินการจัดโครงการพลังไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโควิด 19 การประสานชุมชนทั้ง 23 ชุมชน จัดหาช่างที่มีฝีมือเย็บผ้าช่วยกันตัดเย็บผ้าหน้ากากอนามัยในการแจกจ่ายให้กับชุมชนได้อย่างทั่วถึง เพื่อใส่ป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด 19

Switch langauge »