การตัดสินโครงการประกวดภาพถ่ายเมืองปากช่อง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสวนสาธารณะเขาแคน ได้มีการตัดสินการประกวดภาพถ่ายเมืองปากช่อง ในหัวข้อ “มุมมองใหม่ เมืองปากช่อง” ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่านอรุณศักดิ์ รัตนะคุณชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง เข้าร่วมชมการตัดสินการประกวดฯ ครั้งนี้ด้วย สำหรับโครงการประกวดภาพถ่ายได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนปากช่องในมุมมองใหม่ๆ ให้เป็นที่รู้จักผ่านการถ่ายภาพ

Switch langauge »