วันท้องถิ่นไทย

วันท้องถิ่นไทย

วันที่18 มีนาคม 2563 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบหมายให้นายอรุณศักดิ์ รัตนะคุณชัย เป็นประธานในพิธีงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานทุกกองงาน ร่วมในงานพิธีวันท้องถิ่นไทย ประกอบพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่บทบาท ภารกิจ และความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริการสาธารณะแก่ประชาชน

Switch langauge »