กิจกรรมรณรงค์ตามโครงการกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ปี 2563

กิจกรรมรณรงค์ตามโครงการกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ปี 2563

วันที่ 17 -18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชุมชนเมืองปากช่อง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (เขาแคน) นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในพิธี พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอปากช่อง คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล ที่ให้เกียรติร่วมกิจกรรมรณรงค์ตามโครงการกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ปี 2563 เป็นกิจกรรมให้ความรู้ประชาชน ทำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ( covic-19)

Switch langauge »