เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ผลการตัดสินการประกวด ในโครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "เสน่ห์เมืองปากช่อง"


เทศบาลเมืองปากช่อง โดยนายกคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ ได้จัดให้มีโครงการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "เสน่ห์เมืองปากช่อง" มีการรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดฯ ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวดทั้งหมดจำนวน 77 ภาพ และได้มีการตัดสินการประกวดโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสวนสาธารณะเขาแคน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1. นายสมบูรณ์สุข นิยมศิริ (ท่านอาจารย์เปี๊ยกโปสเตอร์) ศิลปินแห่งชาติ 2. ดร.วิเชียร ก่อกิจกุศล ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 3. นายปัญญา ลีฬกาญจนกุล ผู้สื่อข่าว TV.3 4. นายสนิท มณีรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ (ด้านศิลปะ) โรงเรียนปากช่อง 5. นายปฤษฎิ์ เก่งสูงเนิน ช่างภาพมืออาชีพ สำหรับผลการตัดสินของคณะกรรมการ โครงการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "เสน่ห์เมืองปากช่อง" - รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ นายวิชัย เรืองเชิงชุม ในชื่อภาพ "เสน่ห์ต้อนรับผู้มาเยือน - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ นายนรินทร์ แสไพศาล ในชื่อภาพ "เก่าเคล้าใหม่" - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ นายมานพ กวินเลิศวัฒนา ในชื่อภาพ "เสน่ห์ยามเช้าปากช่อง" - รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ นายพีรกิจ คงเจริญกิจการ ในชื่อภาพ "เสน่ห์เมืองปากช่อง ประตูสู่มรดกโลก" ซึ่งสำหรับการตัดสินการประกวด ได้รับเกียรติจากนายประภัทร์ โรจนมงคลกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง นส.ณัชนลิน ยะอนันต์ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้สนใจเข้าร่วมรับชมการตัดสินการประกวดเป็นจำนวนมาก